Můžete se přihlásit anebo se zaregistrovat
CZK Košík

DRIZORO® nabízí široký sortiment výrobků vysoké kvality pro opravy a ochranu betonových konstrukcí.

Nabízíme profesionálům malty pro hydroizolace a konstrukční opravy i kosmetické úpravy, tekuté malty nivelační i pro zesilování konstrukcí, tixotropní malty pro ruční aplikace nebo metodou nástřiku, malty odolné síranům, s obsahem výztužných vláken i s inhibitory koroze. Stejně tak i materiály pro ošetření výztuže pomocí pasivátorů oxidů nebo protikorozní ochrany, dále tmely, injektážní systémy a další širokou škálu výrobků, které jsou s hydroizolacemi a sanacemi spojeny.

Prezentace systému

Výrobky lze použít jak pro novostavby, tak i pro opravy, zesilování a rekonstrukce stávajících stavebních objektů:
-  objekty občanské a bytové výstavby
-  inženýrské stavby - silnice, dálnice, mosty, tunely, MHD, letiště, opěrné stěny apod.
-  inženýrské sítě - vodovody, kanalizace a jiná vedení
-  vodohospodářské objekty - čistírny odpadních vod, objekty pro úpravy vody (vodojemy, nádrže apod.), přehrady, jezy, zádržné systémy, odvodňovací a zavodňovací systémy atd.
-  průmyslové objekty - výrobní a skladovací haly, opravy průmyslových ploch, parkovišť, schodišť a ramp, jímek, požárních nádrží atd.
-  podzemní objekty - podzemní garáže, skladovací plochy, technická podlaží, sklepní prostory, výtahové šachty, revizní šachty atd.
-  bazény, koupaliště, fontány, kašny, vodní jezírka apod.
-  opravy historických památek.
 
Úprava bazénu